Tози сайт използва бисквитки (cookies).
×
Reef BG
×
 x 

Количката е празна

Категории

Политика на поверителност

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството с наименование САНО ПЕТС ООД е отговорно за обработването на личните данни на посетителя/регистрирания потребител и контролира обработването на данните му на страниците на електронните услуги на www.reef.bg.

Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

II ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ/ЛИЧНИ ДАННИ

1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

(1) Изявено съгласие от посетителя-клиента-потребителя;

(2) Изпълнение на договора;

(3) Спазване на законово задължение, приложимо спрямо Дружеството;

(4) Законни интереси на Дружеството;

2. Информация и цели за събираните, обробатвани и съхранявани от Дружеството лични потребителски данни

2.1 Видове лични данни събирани от Дружеството съобразно целите за тяхното събиране (виж 2.2)

(1) Идентификационни/персонифициращи данни – електронен адрес, имена и др..

(2) Данни за извършване на доставката – телефон, адрес и др.

(3) Данни генерирани от потребителя в хода на работата му с онлайн магазина/приложението – история на поръчки, брой посещения на сайта, избрани продукти и др.

2.2 Цели

Събирането и обработването на личните данни, които посетителят-клиент-потребител доброволно предоставя на Дружеството се извършва единствено за следните цели:

(1) предоставяне на услуга и използването на онлайн магазина www.reef.bg;

(2) сключване и обезпечаване на изпълнението на договори с Дружеството;

(3) създаване на профили и гарантиране на достъп до пълната функционалност на онлайн магазина/приложението;

(4) счетоводни цели;

(5) статистически цели;

(6) предотвратяване на опити за измама, злонамерени действия и защита на гарантираните от закона права на двете страни по договора;

(7) предоставяне на обратна връзка към потребителите в рамките на предвидената функционалност и предоставени канали за комуникация при възникване на нужда от такава от страна на потребителя;

(8) изпълнение на законовите задължения приложими за Дружеството ;

2.3 Обработка

(1) Личните данни, свързани с приемане, изпълнение и доставка на поръчка, както и въпроси, свързани със закупуване на продукти и услуги през онлайн магазина/приложението www.reef.bg, ще бъдат подложени на обработка с цел обслужването на потребителите/клиентите по силата на договора им с Дружеството;

Достъп до тези данни се предоставя както на служителите на Дружеството, така и на трети страни бенефициенти и/или изпълнители на обработката от нейно име в рамките на изпълнението на поръчката.

(2) Данните, които се трансферират към трети страни за целите на анализи и подобряване на използваемостта на онлайн магазина/приложението НЕ са персонализирани и НЕ съдържат лични потребителски данни по силата на политиката за поверителност на Дружеството.

II СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

(1) Данните на посетителя-потребителя-клиент се обработват от САНО ПЕТС ООД, до приключването на конкретната поръчка.
(2) Записаните данни на регистрирания потребител-клиент ще бъдат задържани и обработвани докато регистрираният-клиент не поиска заличаването на акаунта му или за всяка обработка на данните му въз основа на негово съгласие – докато не заяви оттеглянето на съгласието си за целите на предоставянето на услуги на САНО ПЕТС ООД,. Въпреки това, някои необходими лични данни, отнасящи се до взаимоотношенията му с САНО ПЕТС ООД, както и информацията, съгласието и оттеглянето на съгласието му за обработката на неговите данни, ще останат като информация за регистрирания потребител-клиент, с оглед да се осигури доказателство за законосъобразност на обработката на данните му от САНО ПЕТС ООД, и за защита при юридически претенции на страните.

III ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

1. Дружеството НЕ предоставя лични потребителски данни на трети страни с изключение на долу описаните случай:

(1) данни изискани по законов ред от съответните легитимни органи и техните представители;

(2) Със съгласието си за извършване на поръчка клиентът/потребителят се съгласява данните за доставката да бъдат предоставени на трети страни – транспортни фирми - по силата на сключения договор за доставка с Дружеството.

2. Дружеството предоставя на своите клиенти/потребители криптирана връзка (SSL)за достъп до онлайн магазина/приложението с цел осигуряване на допълнително ниво на сигурност на клиентските/потребителските данни.

IV. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всеки регистриран потребител, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016. и по-специално членове 12-23 от него и националното законодателство, и по-специално:

1. Право на достъп

(1) Вие имате право да изискате и получите от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Дружеството Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Дружеството си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

2. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

(1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Дружеството е извършвал до този момент.

3. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Дружеството.

4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

(1) Вие имате правото да поискате от Дружеството изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

5. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Дружеството да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.

6. Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Дружеството, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Дружеството:

да поискате от Дружеството да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

да поискате от Дружеството пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

7. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

9. Права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Упражняването на горепосочените права може да стане:

(1). онлайн в клиентският профил за регистрирани потребители на www.reef.bg

(2). с подаване на молба на електронен адрес: office et reef dot bg

(3). с подаване на молба на електронен адрес office et sano-pets dot com

Предвиденият срокът за отговор и предприемане на действия от страна на Дружеството при упражняване на някое от горепосочените права от посетителя-клиента-потребителя е в рамките на 1 месец от подаването му.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни /секция VII, чл.2 /

V. СПЕЦИАЛНА КАТЕГОРИЯ ДАННИ

Дружеството НЕ изисква и НЕ събира чувствителни данни за целите на онлайн магазина/приложението.

VI. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Дружеството – САНО ПЕТС ООД за краткост Дружеството със седалище: гр. София, ул. Родопски извор 30, вх.В и адрес на управление гр. Ботевград, ул. Витоша 22; ЕИК 203868160; управител:Станислава Иванова

Посетител-Клиент-Потребител – по силата на документа всеки онлайн потребител регистриран и/или извършващ действия на сайта www.reef.bg. без регистрация, както и клиенти заявяващи услуги и стоки директно в магазина или на посочените фирмени телефони;

Онлайн магазин/приложение - страницата www.reef.bg собственост на САНО ПЕТС ООД и предоставяните от нея услуги в рамките на използваната платформа за електронна търговия;

Регистриран потребител - с цел подобряване на качеството на услугата и за улеснение на клиента онлайн магазина предлага опцията за регистрация чрез, което потребителя получава достъп до пълната функционалност на онлайн-магазина/приложението и възможност да редактира потребителските си данни директно през профила си в системата; Създавайки профили в системата потребителя доброволно предоставя съгласието си данните от регистрационната форма да бъдат обработвани и съхранявани за целите описани в настоящият документ;

Посетител - клиентите имат опция за „поръчка като гост“, която не включва създаване на потребителски профил в системата, но задължава потребителя да попълни формата за поръчка, предоставяйки доброволно данните за обработка и съхранение за целите описани в настоящият документ;

Договор – всяка заявка в и извън онлайн пространството и сключване на сделка за покупко продажба на стоки и услуги между посетителя-клиента-потребителя и САНО ПЕТС ООД за краткост наричано Дружеството има силата на обвързващ договор с Общи условия(линк) предоставени на страницата на reef.bg;

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

1. Изменения и допълнения

Дружеството си запазва правото да изменя и/или допълва Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си www.reef.bg. Политиката за поверителност е последно изменена на 01.11.2018 г.

2. Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ N2

тел.: 02 915 3 518

уебсайт: www.cpdp.bg

3. Лице за контакти при съмнения за нарушения

ОПТИМАЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА НАЙ-ВАЖНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА СОЛЕНОВОДНИЯ АКВАРИУМ

tips tricks water testing gb1

ДОСТАВКА

Доставката за България се извършва чрез куриерска фирма СПИДИ, ЕКОНТ или лична доставка на посочения от вас адрес или до удобен за вас офис.

Доставката за страни от европейския съюз се извършва чрез куриерска фирма DPD  след предварително заплащане чрез Pay Pal или карта. 

Цени за доставка за България:

 - За поръчка на ДРЕБНО - до 60 лв - доставка -6 лв , над 60 лв - безплатна доставка

 - За поръчка на ЕДРО поръчки до 100 лв. - цената се определя индивидуално ( в зависимост от теглото, спешността на поръчка и начина и на доставка ( с куриер или лично)). Над 100 лв- доставката е безплатна.

Цени за доставка за Европейски съюз:  безплатна доставка над 40.00 Евро .

 

ПЛАЩАНЕ

Имате възможност да платите по няколко начина:
- Плащане при доставка (наложен платеж или ППП): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

- По банкова сметка - заплащането се извършва преди изпращане на поръчката на IBAN BG70UBBS88881000891018, получател Станислав Златанов Тодоров.

- С банкова карта - кредитна или дебитна.

- Чрез PayPal

Моля запознайте се преварително с условията за ползване на услугите и информацията в  REEF.BG, които предлагаме!

   
Настоящите условия уреждат  взаимоотношенията между САНО-ПЕТС ООД,  от една страна и потребителите на  интернет страниците и услуги, намиращи се на www.reef.bg (наричан за краткост сайт), от друга стана. Тези условия обхващат всички потребители.

САНО-ПЕТС ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

   гр. Ботевград, ул. Витоша 22 ; ЕИК : 203868160

ПОКУПКА И РЕГИСТРАЦИЯ

Всеки, който желае да направи поръчка в сайта, може да го направи като:

1. ГОСТ - без регистрация или

2. РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ - след натисне на бутона "СЪЗДАЙ АКАУНТ" ( намира се в меню "ВХОД"-горе, в дясно) или "РЕГИСТЪР И ПОКУПКА" (от меню "КОЛИЧКА") попълвате регистрационната форма, в която си избирате "лично име", "потребителско име"(могат да бъдат еднакви!), парола и да посочи валиден имейл и пощенски адрес за получаване на пратката. След успешна регистрация, клиента придобива уникално потребителско име и парола, с които се идентифицира в сайта.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които www.reef.bg получава при попълване на заявкaта за регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.www.reef.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

ПОРЪЧКА

Поръчките се обработват  от понеделник до петък във времето от 9ч до 18ч. В почивните дни и в дните на официалните празници постъпили поръчки не се обработват.Всяка валидна поръчка получава номер, който клиента получава автоматично на посочения от него имейл. В рамките на 24 часа, клиента получава потвърждение за получената поръчка, стойността и и срока за изпълнението и.

Чрез имейл или обаждане клиентът ще бъде уведомен за липсата на даден продукт. Поръчката може да бъде изпълнена дори и да липсва определен артикул, ако клиента при подвърждаването на своята поръчка е изявил желание за това.


ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА


Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и за КРАЕН КЛИЕНТ са препоръчителни. За клиенти на едро - от цената може да се приспадне търговската отстъпка ( за политиката ни за търговски отстъпки се обръщайте директно към нас- на имейл или телефон ). Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.


      Цени за доставка за България:

За поръчка на ДРЕБНО - в зависимост от избрания от Вас начин за доставка ( търговец на дребно) или собствена доставка ( до 60 лв - доставка -6 лв , над 60 лв - безплатна доставка)

За поръчка на ЕДРО поръчки до 100 лв. - цената се определя индивидуално ( в зависимост от теглото, спешността на поръчка и начина и на доставка ( с куриер или лично))

поръчки над 100лв  - безплатна доставка.

Доставката за страни от европейския съюз се извършва чрез куриерска фирма DPD или EMS след предварително заплащане чрез Pay Pal.
 Цени за доставка за Европейски съюз:  безплатна доставка над 40.00 Евро .

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Имате възможност да платите по два начина:
- Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

- По банкова сметка - заплащането се извършва преди изпращане на поръчката на IBAN BG23RZBB91551008720312, получател Станислав Златанов Тодоров ( без фактура ) или на посочената сметка във фактурата.


ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й. В този случай потребителя връща стоката на търговеца за своя сметка, в не нарушена цялост на опаковката и запазен търговски вид след предварително уведомяване за отказ от договора за покупка на  телефон - 0878 510935. Стойността на върнатата стока се възстановява по банков път ( на посочена от клиента банкова сметка )  в срок до 14 дни от получаването на върнатата стока.ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА
 Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. В случай на проблем с  гаранционна стока, моля свържете се с нас на телефон - 0878 510935.

1200900                                                 

REEF.BG

Вече повече от 7 години

 

Вашето любимо място за соленоводна акваристика!

Нека заедно да пресъздадем и опазим едно малко, живо късче  от  океана в домовете си!

Защото няма нищо по-хубаво от това, да запазим връзката между природата и човека, като бъдем отговорни към нашата малка екосистема, така както трябва да бъдем отговорни към нашата планета!                

Започнахме като любители ентусиасти - през 2012 година - с едната цел - да бъдем от полза за всички, които тепърва се захващаха със соленоводното хоби. Тогава нямаше почти нищо за морските аквариуми - нито качествена сол , нито добавки а за съвет или препоръка - нямаше никакъв смисъл да питаш ! Обикновенно ти отговаряха - чети в Интернет !!!

 2012

 Първи ни се довериха Tropic Marin, стара германска компания с основна дейност - производство на сол и добавки за морски аквариум. От тогава сме техен официален представител в България.

 2013

 След нея поехме представителството на американския производител на биологични продукти за третиране на аквариуми - Microbe-lift.

 2014

 В стремежа си да бъдем пионери в нашата дейност, предложихме на нашите клиенти иновативните помпи GYRE на MAXSPECT - едва прохождащи на световните пазари, ние се убедихме в техния потенциал и възможности.

 2015

 И така, водени от идеята да предлагаме работещи продукти с достъпна цена и качество за българския потребител, увеличихме предлагания асортимент със скимерите на RedStar Fish, помпите на HSBAO, лед осветлението на HM Electronics и т.н.

 2016-2019

>&

free delivery banner reef bg


TOP