Tози сайт използва бисквитки (cookies).
×
Reef BG
×
 x 

Количката е празна

Категории

Ето някои научни данни от нашата лаборатория Tropic Marin по въпроса:

„защо не мога да измеря увеличение на калция и алкалността след дозиране на Карбо-калций или All-For-Reef в моя аквариум?“

Carbo-Calcium и All-For-Reef са изключително ефективни за „поддържане“ на нивата на калций и алкалност в рифовите аквариуми и малко по-малко ефективни за „повишаване“ на тези нива до желаните концентрации. Следователно препоръчваме, да започнете да дозирате тези продукти, след като достигнете желаните нива на тези параметри. За да коригирате тези параметри поотделно, препоръчваме да използвате Tropic Marin Balling част A за повишаване на нивото на калций и Tropic Marin Balling част B за повишаване на нивото на алкалност, когато е необходимо.

Прахта Carbo-Calcium е чиста, органична калциева сол (калциев формиат Са (HCOO) 2). Калциевият формиат се разтваря във вода, като образува калциеви йони (Са2 +) и формиатни аниони (HCOO-). Това става постепенно според нуждите в аквариума. С препоръчителната дневна начална доза от 5 ml концентриран разтвор на 100 литра от аквариумната вода се добавят 2,15 ppm калций и 4,8 ppm формиат към аквариумната вода. Това малко, но ефективно количество не води до измерими промени в pH, твърдостта и концентрацията на калций или алкалност във водата на аквариума.

Формиатът се приема от микроорганизмите в аквариума и се метаболизира, като в крайна сметка се образуват бикарбонати в кораловите полипи, които след това се използват при растежа на коралите за изграждане на скелета им от калциев карбонат.

След дозиране, Carbo-Calcium присъства във водния стълб във форма, която все още не може да бъде измерена (чрез общите тестове у дома) и се разгражда само в отговор на метаболитните нужди на коралите. Тъй като метаболитните процеси в организмите протичат по контролиран начин (търсенето съответства на предлагането), произтичащите промени във водните параметри са толкова малки, че често са неоткриваеми.

Тези продукти са високоефективни при осигуряването на основните компоненти - калций и бикарбонати, от които коралите се нуждаят за растеж, дори при изключително ниски концентрации. При добавянето им те „заобикалят“ етапа, при който могат да бъдат открити във водния стълб и директно се поемат от кораловите полипи.

В обобщение може да се каже, че компонентите за растеж на корали, доставяни с Carbo-Calcium (и All-For-Reef), не могат да бъдат открити от конвенционалните тестови комплекти. Тропик Марин активно работи върху метод за тестване, за да измерим тези органични солни съединения в аквариума си, но към момента не са разработени.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЕСТ С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА KH / АЛКАЛНОСТ за морска и сладка вода

Какво означава алкалност / карбонатна твърдост?

Алкалността характеризира буферната способността на водата, т.е. способността да се запази стойността на рН на водата. Тя се определя от съотношението на бикарбонатни йони във водата и е също така известна като карбонатна твърдост. С увеличаване на рН, други основни йони, като хидроксидните йони, също допринасят за алкалността. Ако делът на бикарбонатни йони е твърде нисък, това може да предизвика силен спад в стойността на рН (киселинен спад), което може да застраши живота на много риби и безгръбначни. В морската вода, карбонатна твърдост също играе важна роля в изграждането на варовиковите скелетите на твърдите корали. Висока степен на карбонатна твърдост може да доведе до натрупване на котлен камък в морската вода и се отразява негативно върху растежа на коралите.

Колко е най-добрата стойност на алкалността?

В морския аквариуми алкалността трябва да е между 6 и 10 °dH  карбонатна твърдост. Tropic Marin® KH-/ALKALINITY-TEST PROFESSIONAL позволява да определите, бързо и точно,  буферния капацитет на водата в аквариума с точност от 0,1 ° dH.

В сладководния аквариум  карбонатната твърдост не трябва да пада под 3 ° dH а оптималната алкалност зависи от популацията на рибите.

Как да определим алкалността лесно и точно?

С теста Тропик-Марин КН-/Алкалност Професионал можете да определите бързо и акуратно алкалността във вашия аквариум. Тестовите реагенти са достатъчни за около 50 измервания.

Начин на работа:


 

     1.Разклатете добре капкомера-шише с реагент A , преди употреба!

     2. Изплакнете кюветата няколко пъти с вода от аквариума и с помощта на голяма ( 5мл ) спринцовка за дозиране, напълнете с 5 мл  вода за тестване.

     3. След това добавете 3 капки от реагент A (индикатор) и внимателно  разклатете кюветата. Водата, която тествате ще се оцвети в тюркоазено синьо.

     4. Закрепете включения накрайник върху малката спринцовка за дозиране  и я напълнете  до 1 мл с реагент B (титратор). Когато края на буталото е на границата за 1 мл. винаги има  въздух под него, което не променя резултата от теста! ( виж фигурата от оригиналното ръководство )

     5. Бавно накапвайте реагент В от спринцовката към водата, която тествате,  до промяна на  цвета й от тюркоазено през тъмно синьо и виолетово до ясно  розово, без оттенък на синьо.
     В началото, част от реагент В може да  добавите бързо,в количество близо до очакваната точка на промяна на цвета. След това, с разклащане на пробата,  продължете да добавяте на  капки. Внимателно разклащайте кюветата след всяка капка. Титруването е завършено, когато оцветяването на пробата достигне ясно розово тон, без оттенък на синьо (вижте цветовите полета върху опаковката).

     6. Консумацията на реагент В умножете по 10 за да получите твърдостта на водата в ° dH.
     Например: ако долния край на буталото на спринцовката е  0.28 мл след края на титруването, консумацията на реагент В е 0.72 мл (разликата с 1 мл). 0,72 х 10 = 7.2. Твърдостта на водата на аквариума е 7.2 ° dH.

     За да  увеличите броят на измерванията с този тест или при твърдост на  водата над 10 °dH теста може да се извършва с 2,5 мл проба. Процедира се  както е описано по-горе и накрая на титруването умножете консумацията на реагент B с 20.

Как  се коригират неблагоприятните стойности?


За да увеличите алкалноста / карбонатната твърдост, ние препоръчваме Tropic Marin®TRIPLE BUFFER под формата на прах или Tropic Marin® LIQUID BUFFER като течен препарат за соленоводни аквариуми  или Tropic Marin® RE-MINERAL TROPIC за сладководни аквариуми.

Ако карбонатната твърдост е твърде висока и трябва да бъде намалена, ние препоръчваме използването на Tropic Marin® ALCA-BALANCE за соленоводни аквариуми или смяна на вода с ниска алкалност при сладководните аквариуми.

Срок на годност:
Ние препоръчваме използването на реагентите в рамките на 12 месеца от деня на отварянето им.

Пакета съдържа :

1 бр. шише с капкомер -реагент А 10мл.

2 бр.  шишенца с реагент Б всяко 25мл.

1бр. стъклена кювета.

1 бр. 5 мл дозираща спринцовка.

1 бр. 1 мл дозираща спринцовка.

1бр. накрайник-капкомер.

1 бр инструкция за употреба.

Да се пази далеч от деца.

 

Джебао - JECOD

Дозираща помпа DP

Упътване за употреба

Описание на контролния панел

Виж картинката от стр.2 на оригиналното упътване.

↵ : меню и потвърждаване.

ESC : обратно.

↑ : преместване на горе, плюс.

↓ : преместване на долу, минус.

← : преместване на ляво.

→ : преместване на дясно.

Сверяване на дата и час

              SET NEW DATE:

                 2013-11-13

Натиснете “↵” за да влезнете в менюто, изберете “Set Date and Time” чрез натискане на бутоните ↑ и ↓. Използвайте ←, →,↑ и ↓за да сверите датата.

            Set New Time:

             12:00:00

Натиснете ↵ за да запазите данните и да се прехвърлите към менюто за настройване на часа. Използвайте ←, →,↑ и ↓за да го сверите.

Регулиране на помпите и запълване с течност

             Menu Mode:Pumps

               1 2 3 4 5 6 7 8

Натиснете ← или →. за да влезнете в режима за регулиране на помпите. Изберете помпа, чрез преместване на стрелката и потвърдете помпата чрез натискане на ↵ .

Преди използване и напълване с избраната течност, проверете всяка помпа дали работи нормално и след това потопете тръбичките в течността и запълнете помпата и тръбичките с нея. Внимавайте да няма въздушни мехурчета в тръбичките!

Калибриране

             Correct: Pumps

             1 2 3 4 5 6 7 8

Натиснете ↑ или ↓ за да влезнете в менюто за калибриране. Изберете помпа чрез смяна с ← и → и натискане на ↵.

            Pn Correct Fluid

            100ml = 200

Начин за калибриране:Намерете мерителен цилиндър (с размери повече от 100мл) , сложете изходящия маркуч в цилиндъра а входящия в течността. Натиснете ↑ за старт. Помпата започва да пълни цилиндъра с течността и когато тя стане 100мл натиснете ↑ за да спрете помпата.Натиснете ↵ за да запазите настройката и да се върнете в предното меню. Повторете същата процедура за другите помпи. Pn означава “Помпа номер”.

Моля по време на извършване на калибрирането, уреда да бъде в хоризонтална позиция, за повече прецизност.

Настройка на авто-дозирането

Натиснете ↵ за да влезнете в менюто за настройки. Чрез↑и↓изберете “Set Program”, натиснете ↵ за да изберете помпа.

            Select Pump_set:

              1 2 3 4 5 6 7 8

Избор на помпа: чрез натискане на → и ← изберете помпа. При използване на само една Дозираща помпа DP-4 можете да избирате помпи 1,2,3 и 4. Включвайки подчинена дозираща помпа – можете да избирате и 5,6,7 и 8 помпа. Изберете помпа за настройка и натиснете ↵ за да настроите честотата на дозиране за ден.

            Pn Time Per Day:

             For: 01 (1-24)

В зависимост от нуждите Ви настройте колко пъти на ден ( от 1 до 24) помпата ще дозира, чрез натискане на ↑и↓ за увеличаване или намаляне. Натиснете ↵ за да запаметите желаното дозиране за деня. Pn означава номера на помпата.

          Pn Interval Days:

             For: 0 (0-30)

Интервал за дозиране: можете да изберете интервал за дозиране от 0 до 30 дни. 0 означава – без интервал – дозира всекидневно. Натиснете ↑и↓ за увеличаване или намаляне на дните. Натиснете ↵ за да влезете в менюто за настройване на първата доза.

            Pn Dosing Volume:

           Num. 01 – 0010 ml

Дозиране на количеството: Задаване на количеството за едно дозиране. Натиснете → и ← за да настроите обема, натиснете ↑и↓ за увеличаване и намаляване , максимум 9999мл. Натиснете ↵ за да влезнете в менюто за настройване на времето за първата доза.

             Pn Dosing Time

             Num:01 – 12:00

Време за дозиране: настройте времето за работа на помпата. Използвайте → и ← за избор между часовете и минутите. Натиснете ↑и↓ за да увеличите или намалите стойностите. Натиснете ↵ за да влезнете в менюто за настройка на следващата доза. Използвайте ESC за да се върнете към избора на помпа.

Внимание

1. Само за работа в затворени помещения,да не се излага на вода и влага.

2. Да не се използва за корозиращи и лесно кристализиращи течности.

3. Преди използване, моля запълнете влизащия и излизащия маркуч с течността и калибрирайте всяка помпа.

4. В случай на повреда не отваряйте продукта, без професионални указания.

 

Производител: Jecod Electrical Appliance Co. LTD, Китай

Официален вносител:  САНО-ПЕТС ООД, Ботевград, тел.0878 510935

Микроб-Лифт Спешъл Блед  съдържа следните Бактерии и тяхната функция във водата

Серни пурпурни бактерии:
Rhodopseudomonas sp. - Фотосинтезиращи бактерии.

Rhodospirillum rubrum - Фотосинтезиращи бактерии. Усвояват азота, получен от редукцията на нитратите и по този начин се конкурират с Цианобактерите, които също могат да фиксират азота. Подходящи са за предотвратяване на червени цианови налепи по дъното.


Не-серни пурпурни бактерии:

Thiobacillus thiooxidans -  Фотосинтезиращи бактерии. Превръща токсичния сероводород в по-малко опасна сярна киселина, която при  достатъчно KH в аквариума се неутрализира.

Thiobacillus denitrificans - Фотосинтезиращи бактерии. Превръщат, произхождащия от нитрификация нитрат в молекулярен азот (газ). Те, в комбинация с посочените по-горе азот фиксиращи бактерии Rhodospirillum Rubrum създават верига, като по този начин конкурират  цианобактериите за всяка молекула азот.

Thiobacillus thioparus - Фотосинтезиращи бактерии. Преработват опасните органични серни съединения като Carbondisulfide,Methanethiol, Dimethylsulfide.

Род Pseudomonas:

Pseudomonas citronellolis -
Използват мазнини, фосфо-липиди, масла и други токсични въглеводородни съединения, които превръщат в по-малко опасни вещества. Частично отнемат и от фосфатите, които  използват в жизнения си цикъл.

Род Alcaligenes:

Alcaligenes

Задължително аеробни бактерии,но някои щамове са способни на анаеробно дишане в  присъствието на нитрати.

Flavobacterium:

Flavobacter aquatile

Flavobacter oceanosedimentum

Произхождат от океанските утаечните слоеве. Нуждаят се от азотни съединения за да  растат.

род Nitrobacter:

Nitrobacter Winogradski

Окислява нитрити до нитрати. Класическа нитрифицираща бактерия.

род Nitrosomonas:

Nitrosomonas Europaea

Окислява амоняк до нитрити. Класическа нитрифицираща бактерия.

род Nitrococcus:

Nitrococcus Mobilis

Окислява нитрити до нитрати. Класическа нитрифицираща бактерия.


Род Comamonas:

Comamonas testosterona

Има стимулиращ ефект при третирането на водата (виж bioaugmentation ( биоаугментация)). Биоаугментация се използва за превръщане на хлоретените ( тетрахлоретилен и трихлоретилен)  в етилен и хлор, които са безопасни.


Род Bacillus:

Bacillus pumilus

Защитава растенията и животните в аквариума от гъбична инфекция.

Ефективно усвоява растителните остатъци преди гъбите да се развият върху тях.

 

Род Clostridia:

Clostridium nitrophenolicum

Усвоява целенасочено фенолите (например жълтите вещества) и нитрофенолите.

Водата става много по-прозрачна (почти като филтрирана през активен въглен).

 

copyright by Sudad Ghadaban, reefcare.de / Microbe-Lift Support Germany

Tropic Marin Magnesium-Calcium Combitest за солена вода

Информация за употреба.

Какво е значението на магнезиевата и калциевата концентрация в морския аквариум?

Заедно с натрия, калия, хлоридите и сулфатите, магнезия и калция са сред главните компоненти на естествената морска вода. За организмите които изграждат калциев скелет, като твърдите корали и коралиновите алги, магнезия и калция са важни фактори за растеж. Заедно с достатъчно въглероден двуокис, калция формира водороден калциев карбонат, който се усвоява и натрупва  като карбонат в калциевите скелети на тези организми. В зависимост от типа на организъма, магнезиевия карбонат, във вариращи количества, също се използва за изграждането на калциевите скелети. Допълнително магнезия е много важен във фотосинтезата.

Поради клетъчния метаболизъм  и използването на тези съставки в скелета на калциевите организми, калция и магнезия непрекъснато намаляват с времето. Поради тези причини, периодичното проверяване на магнезиевата и калциевата концентрация и възможното добавяне на тези йони в морския аквариум са необходимост за повишаване на жизнеността и растежа на тези организми.

Каква е препоръчителната магнезиева и калциева концентрация?

Съдържанието на магнезий ( Мг) в натуралната морска вода е 1280-1320мг/л (ppm) и калций ( Ка ) е 400-410 мг/л (ppm) представляващо Мг/Ка съотношение -3.25/1. Необикновената висока концентрация на магнезий и/или калций води до утаяване, причиняващо намаление на алкалността и микро елементите във водата. Поради тези причини, се препоръчва да се поддържа нивото на концентрация на калций и магнезий близко до естественото в морската вода, колкото е възможно по-точно.

Как може да определим бързо и точно съдържанието на калций и магнезий?

Чрез бърз и прост начин, Tropic Marin Magnesium-Calcium Combitest прави възможно точното определяне на калциевата и магнезиевата концентрация в аквариумната вода и посредством това прецизното изчисление  на количеството на магнезий и калций, което се нуждае да бъде добавено. За повишаване на магнезиевата или калциевата концентрация използвайте Topic Marin BIO-MAGNESIUM и BIO-CALCIUM, които добавят хидрогенен карбонат съдържащ и двата йона в биологично активна форма. Естественото йонно съотношение в аквариумната вода остава постоянно.

В случай на значителна концентрация или утаяване на магнезий и/или калций се препоръчва частична смяна на вода използвайки Tropic Marin Marine Salt Mixture.

 Инструкция за употреба:


 

 Инструкция за употреба:

Този бърз тест ще определи точно калциевата и магнезиевата концентрация в морската вода.

ВАЖНО: Спринцовката с червените букви и цифри трябва ВИНАГИ да се използва САМО за реагент А (заедно с един син накрайник ). Спринцовката с черни цифри и зелено бутало ( и втория син накрайник ) трябва ВИНАГИ да бъде използвана САМО за реагент С. Последната спринцовка с черни надписи и бяло бутало ( и третия син накрайник ) трябва ВИНАГИ да се използва за реагент Д. Използвайки спринцовките и накрайниците коректно ще елиминира всяка възможност за смесване на реагентите.

NB! Ние ви препоръчваме преди да започнете работа с реактивите - да надпишете спринцовките и накрайниците чрез избрана от вас постоянна маркировка.

Когато определяте количеството на реагент в спринцовката взимайте под внимание малкия черен О -образен пръстен на крайната вътрешната част на буталото на спринцовката ( виж Първата фигура в оригиналната книжка с инструкций). Когато пълните спринцовката заедно със синия накрайник с реагент, винаги има въздушен мехур между края на разтвора и края на буталото - този балон компенсира количеството реагент оставащ в синия накрайник.

Калциевата концентрация се определя в първата част от процедурата а магнезиевата концентрация се определя в същата проба след това.

 Определяне на Калциевата концентрация:

1. Разбъркайте всеки реагент в бутилките преди употреба!

2. Изплакнете двете тестови шишенца с чешмяна вода и след това няколко пъти с вода от аквариума която ще тестваме. С 5мл -вата дозираща спринцовка напълваме и двете шишенца с точно по 5 мл вода за тестване. Слагаме едно от двете шишенца на страни - това ще бъде пробата за сравнение - по-късно.

3. С така определената спринцовка ( с червени символи ) и син накрайник издърпваме от реагент А  до означението за 20 единици и го изсипваме в шишето с тестовата проба. Поставяме тази спринцовка на страни - за да я използваме по късно в точка 9 .

4. Затваряме тестовото шишенце с пластмасовата капачка  и  разбъркваме разтвора за кратко време.

5. Отваряме капачката и добавяме пълна лъжичка от сухия Реагент В в тестовата проба. Затваряме шишенцето отново и разклащаме пробата докато прахта се разтвори. Разтвора се оцветява в бледо синьо.

6. Махаме пластмасовата капачка от стъкленото шишенце със синия тестов разтвор. С втората 1 мл спринцовка с черни цифри и втория син накрайник издърпваме разтвор от Реагент Стака че буталото ( крайният му пръстен ) да достигне означението за 1мл. ( между течността и буталото винаги  ще има въздух (виж по-горе))

Капка по-капка, бавно добавяйте РЕАГЕНТ С в синия тестов разтвор. Въртете леко стъкленото шишенце след всяка капка за да размесвате разтвора постоянно. Продължете добавянето на Реагент С докато светло синия цвят избледнее и се обезцвети напълно.

За да различите коректно обезцветяването поставете и двете шишенца -тестовото и това за сравнение върху бял лист хартия.

7. След като тестовия разтвор се обезцвети, определете оставащото количество Реагент С в спринцовката в милилитри! ( крайния черен пръстен на буталото!). И отчетете в  таблица 1 калциевата концентрация в мг/л  която кореспондира с количестото останал реагент в мл.

tm calci-skala

Например: оставащия реагент в спринцовката е 0.46мл = 392мг/л калций в пробата.

8. Върнете оставящия реагент С от спринцовката в бутилката надписана Magnesium-Calcium Test C.

Определяне на Магнезиевата концентрация.


 

Определяне на Магнезиевата концентрация.

9. Добавете допълнително 3 капки от Реагент А в пробата, в която  определихме количеството на калция ( използвайки спринцовката с червените символи!). Затваряме с пластмасовата тапа и  разбъркваме разтвора за кратко време. Разтвора се оцветява в бледо синьо отново.

10. Слагаме третия син накрайник на останалата 1мл дозираща спринцовка. Напълваме спринцовката с точно 1мл от Реагент Д . Махаме пластмасовата тапа от шишенцето.

Капка по-капка, бавно добавяме Реагент Д към синята тестова проба. Разплащаме стъкленото шишенце с пробата след всяка капка. Продължаваме така докато тестовия разтвор се обезцвети.

За да различите коректно обезцветяването поставете и двете шишенца -тестовото и това за сравнение върху бял лист хартия.

11. След като тестовия разтвор се обезцвети, определете оставащото количество Реагент Д в спринцовката в милилитри! ( крайния черен пръстен на буталото!). И отчетете в  таблица 2 магнезиевата концентрация в мг/л  която кореспондира с количеството останал реагент в мл.

tm magnezi-skala

Например: оставящ реагент в спринцовката = 0.35мл = 1300мг/л магнезий.

12. Върнете оставящия реагент Д от спринцовката в бутилката означена Magnesium-Calcium Test D. Затворете всички бутилки след употреба! Измийте тестовите шишенца, пластмасовата тапа и 5мл спринцовка с чешмяна вода. Ако няма да правите скоро друг тест, измийте и малките спринцовки и накрайниците с чешмяна вода . Подсушете ги добре преди следващо използване!

Продължителност на съхранение:

Реагентите могат да бъдат използвани в продължение на 12 месеца след първото отваряне!

Пазете далече от деца!

ВНИМАНИЕ:

Реагент С съдържа 0.8 % оловно съединение.  Вреден ако се погълне. Има опасен ефект с натрупване. Може да предизвика вреда на нероденото дете. Пазете далече от лесно запалими материали.

Реагент Д съдържа 2.6% натриев хидроксид. Дразни кожата и очите. При случай на контакт с очите, изплакнете веднага с много вода и потърсете лекарска помощ.

Съдържание на пакета:

3 бутилки с реагент

1 шишенце с прах

1 дозираща лъжичка

2 стъклени шишенца

1 пластмасова тапа

1 5мл спринцовка

3 1мл спринцовка

3 накрайника за спринцовка

Инструкция за употреба.

Подкатегории

Conversion Calculators for Aquariums, Metric Conversion Volume and Temperature, Measurements Conversion Hardness Equivalents

 

 

 

 Литри - Галон Преобразуване - Калкулатор за обема на аквариумаПравоъгълен аквариум

- Въведете размерите по-долу -


     US/UK Галони        ИЛИ       Литри

Дължина - (инчове)             (cm)

Ширина  - (инчове)             (cm)

Височина -  (инчове)             (cm)


           US галони:             Литри:

UK галони:


Цилиндричен   аквариум

- Въведете размерите по-долу -

      US/UK галони       ИЛИ      Литри

Диаметър - (инчове)       (cm)

Височина  -    (инчове)       (cm)


           US галони:             Литри:

UK галони:


Шестоъгълен  Аквариум

- Въведете размерите по-долу -


             US/UK Галони          ИЛИ       Литри

Широчина на 1 страна    (Инчове)        (cm)

Височина                 (Инчове)        (cm)


                 US галони:                  Литри:

UK галони:

 


 Температурно преобразуване Целзий - Фаренхайт
Фаренхайт - ЦелзийФаренхайт - (градуса)  = Целзий - (градуса)


                   

 


 Преобразуване между мерните единици за Твърдост
Твърдост на водата - dKH - PPM - meq/l

- Карбонатна твърдост -

dKH = Част от милиона (PPM) = meq/l


                                                       

 

 

>&

free delivery banner reef bg 2023


TOP